Varnostna navodila

Prosimo, da preberete naslednja opozorila pred vsako uporabo!

Subglider nudi številne užitke v vodi in se je v številnih testiranjih pokazal kot varen za uporabo.

Kljub temu uporaba tega izdelka na način, ki ni predviden in ki ne upošteva varnostnih priporočil, lahko vodi do poškodb ali smrti plavalca in/ali drugih oseb. Poleg tega lahko pride do uničenja Subgliderja ali druge lastnine.

Zato vas pozivamo, da pred vsako uporabo Subgliderja skrbno preberete navodila in varnostna opozorila.

Varnostna opozorila

 • Pred vsako uporabo preberite priročnik za uporabo in varnost.
 • Subglider vedno uporabljate na lastno odgovornost.
 • Subglider lahko uporabljajo samo dobri in izkušeni plavalci, starejši od 18 let.
 • Uporabnik Subgliderja mora biti popolnoma zdrav in se mora znati potapljati na dah z masko.
 • Poleg plavalca, ki Subglider uporablja v vodi, morata biti na čolnu še vsaj dve osebi: krmar čolna in varnostnik, ki opazuje plavalca, komunicira s krmarjem in skrbi za varnost.
 • Zavedajte se, da pri uporabi Subgliderja vedno obstaja tveganje poškodb. Če niste pripravljeni prevzeti takšnega tveganja, izdelka ne uporabljajte.
 • Ne uporabljajte ga kot pomoč pri plavanju.
 • Ne uporabljajte ga s potapljaško jeklenko s stisnjenim zrakom oz. z drugimi plinskimi mešanicami za potapljanje.
 • Ves čas uporabe nosite atestiran rešilni pas.
 • Ne uporabljajte ga na odprtem morju.
 • Ne uporabljajte ga v območjih, kjer je veliko plavalcev ali potapljačev.
 • Ohranjajte veliko razdaljo od drugega morskega prometa.
 • Ohranjajte veliko razdaljo od drugih oseb ali predmetov.
 • Uporabljajte ga samo, če je na čolnu izkušen voznik motornega čolna, ki zna pravilno voditi plovilo.
 • Če plavalec med uporabo Subgliderja začuti kakršnekoli bolečine oz. neprijetne občutke, naj takoj preneha z uporabo. Izplava naj na površino ter se vrne na čoln.
 • Priporočamo uporabo zaščitnih neoprenskih oblačil, ki se uporabljajo za potapljanje.
 • Pri uporabi in upravljanju vašega Subgliderja in čolna poskrbite za ustrezne previdnostne ukrepe.
 • Pred vsako uporabo preglejte, da na vrvi ni zarez, ostrih robov, vozlov in da vrv ni izrabljena. Če je vrv poškodovana, jo zavrzite in zamenjajte.
 • Na vrv in Subglider neposredna sončna svetloba slabo vpliva. Hranjenje v temnem prostoru izdelku podaljšuje življenjsko dobo.
 • Na Subglider ne nameščajte opreme ali priključkov, ki jih ne dobavlja proizvajalec.
 • Subgliderja nikdar ne uporabljajte pod vplivom alkohola, zdravil ali narkotikov.
 • Upoštevajte, da se ne glede na previdnostne ukrepe lahko pri uporabi Subgliderja plavalna očala snamejo in lahko izgubite kontaktne leče.
 • Da bi preprečili trke, vedno vzdržujte varnostno razdaljo do drugih plavalcev, plovil ali drugih predmetov, ki bi lahko bili v vodi. Vsak trk je nevaren in lahko vodi do poškodb ali smrti.
 • Splošno osebno nezgodno zavarovanje običajno ne pokriva škode, ki nastane zaradi uporabe Subgliderja. Pred uporabo Subgliderja se obrnite na vašega zavarovalnega zastopnika, ki vam bo priporočil ustrezno zavarovalno polico, ki bo vključevala kritje v primeru škode. Potapljanje pri večini zavarovalnic spada v kategorijo adrenalinskih športov, za katere običajna zavarovanja ne veljajo.
 • Izogibajte se vodnim potem drugih plovil, kot so drugi čolni, vodni skuterji in podobno. Upoštevajte hitrost plovil, ki se vam približujejo.
 • Pomembno je, da dobro poznate teren, kjer boste uporabljali Subglider. Če terena ne poznate, priporočamo, da dobro preučite pomorske karte ter predhodno preplujete teren, kjer nameravate uporabljati Subglider. Tako se boste lahko izognili nevarnostim v morju (čeri, boje, druge podvodne in nadvodne ovire).
 • Ne uporabljajte Subgliderja v močnih tokovih, močnem vetru, v slabem vremenu ali pri slabi vidljivosti. Pred izplutjem vedno preverite vremensko napoved, pri čemer bodite pozorni na lokalno stanje vremena.
 • Za potapljanje do globine 2,5 m lahko Subglider uporabljajo samo dobri in izkušeni plavalci. Večje globine niso priporočljive in predstavljajo tveganje.
 • Zavedajte se, da je pod vodo zelo težko presoditi razdalje do predmetov.
 • Preden se dvignete na gladino se prepričajte, da nad vami ni oziroma se vam ne približuje kašen plavalec, plovilo ali drug predmet.
 • Vedno vzdržujte varnostno razdaljo od dna, ki bi lahko imelo ostre čeri ali druge ovire, ki bi vas poškodovale.
 • Vedno morate biti prepričani, da se lahko vrnete na gladino in na kopno brez pomoči Subgliderja.
 • V primeru kakršnih koli težav izpustite Subglider, izplavajte na površino in zahtevajte takojšnjo zaustavitev čolna.
 • Plavalec, varnostnik in krmar se morajo vedno predhodno dogovoriti o pomenu znakov z rokami.
 • Krmar naj nikoli ne pospešuje čolna, če plavalec ni dal ustreznega znaka varnostniku.
 • Pred pospeševanjem čolna se prepričajte, da je vlečna vrv zategnjena.
 • Ko motor deluje, čeprav na mestu, naj se osebe ali vrvi ne približujejo propelerju.
 • Preden pričnete z razpletanjem vrvi, ki se je zapletla v propeler, ugasnite motor in izvlecite ključ motorja.
 • Ko se osebe vkrcavajo ali izkrcavajo s čolna, ali so v vodi v bližini čolna, ugasnite motor.
 • Pri vleki Subgliderja nikdar ne presegajte hitrosti 4 vozlov.
 • Zavedajte se, da bo Subglider težil navzdol v večjo globino, vedno ko se čoln premika in ga plavalec ne drži z rokami.
 • Od uradnih organov vedno zahtevajte podatke o nevarnih živalih območja, ki bi vas lahko poškodovale: morski psi, meduze, kače, korale itd.
 • Nikoli ne uporabljajte Subgliderja, če obstaja možnost srečanja nevarnih živali (morski psi, meduze, kače, korale, …).

NEUPOŠTEVANJE navodil za uporabo in varnostnih opozoril POVEČA MOŽNOST NESREČE IN LAHKO VODI DO POŠKODB ALI SMRTI.

Podjetje Maremico d.o.o. ne prevzema kakršne koli odgovornosti, povezane z uporabo Subgliderja.